Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie súčasného stavu a návrhu úpravy toku Jastrabica - štúdia
Autor: Ing. Kristián Vavrúš
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:doc. Ing. Ján Horák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie súčasného stavu a návrhu úpravy toku Jastrabica - štúdia
Abstrakt:Úpravu vodných tokov chápeme ako veľmi zložitý a komplexný proces, ktorého cieľom je zladenie potrieb ich udržateľného využívania s rešpektovaním ich prirodzených funkcií Snaha, v kontexte Rámcovej smernice o vode sa upiera najmä na dosiahnutie dobrého ekologického stavu, ktorý je charakterizovaný súborom hydromorfologických, biologických a fyzikálnochemických parametrov. Diplomová práca sa zaoberá hodnotením aktuálneho stavu vodného toku Jastrabica, v katastrálnom území obce Trenčianske Jastrabie. Vplyvom zmien vo využívaní okolitého územia a zanedbanej údržby toku došlo k narušeniu prirodzenej rovnováhy procesov v koryte toku. Tie sa prejavili v morfologickej nestabilite toku a v potrebe prijať opatrenia na zlepšenie súčasného stavu. Na základe realizovaného terénneho prieskumu a následných výpočtov boli identifikované nestabilné úseky toku a prietokového profilu a navrhnuté opatrenia na ich stabilizáciu.
Kľúčové slová:úprava tokov, morfolologická nestabilita, stabilizácia korýt tokov, softvér Hydrocheck

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene