Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:NÁVRH OPATRENÍ NA ZVÝŠENIE ÚROVNE PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY V OBCI TEPLIČKY NA TOKU GALANOVKA
Autor: Ing. Lenka Komarňanská
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:NÁVRH OPATRENÍ NA ZVÝŠENIE ÚROVNE PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY V OBCI TEPLIČKY NA TOKU GALANOVKA
Abstrakt:V predkladanej diplomovej práci sa zameriavame na návrh opatrení na zvýšenie úrovne protipovodňovej ochrany v obci Tepličky na toku Galanovka. Tok v intraviláne sme rozdelili na tri čiastkové povodia. Posúdili sme hydromorfologický stav vodného toku, stanovili maximálne prietoky a namodelovali priebeh hladín pri 100-ročnom a 1000-ročnom kulminačnom prietoku. Podľa výsledkov simulácii sme navrhli na kritických úsekoch úpravu toku . Teoretickú časť diplomovej práce tvorí problematika úprav vodných tokov a podrobnejšie rozoberá úpravné a revitalizačné opatrenia na vodných tokoch. V celej záverečnej práci sa pridŕžame konkrétnych technických noriem, zákonov a iných právnych predpisov dotýkajúcich sa danej problematiky. Výpočtami a simuláciami sme zistili, že kapacita koryta je len na niektorých úsekoch nedostatočná, čo lokálne spôsobuje vybreženie vody koryta. Navrhnuté boli preto protipovodňové opatrenia, ako aj opatrenia na zlepšenie ekologických podmienok v toku.
Kľúčové slová:protipovodňové opatrenia, hydromorfologický stav, HEC-RAS, úprava vodného toku, malé vodné toky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene