Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Štúdia revitalizácie Čilizského potoka v k.ú. Gabčíkovo
Autor: Ing. Andrej Válek
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdia revitalizácie Čilizského potoka v k.ú. Gabčíkovo
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou revitalizácie vodných tokov. Konkrétne sa ve-nuje návrhu revitalizačných opatrení na dvoch úsekoch Čiližského potoka v katastrálnom území Gabčíkovo. Celé záujmové územie patrí do chráneného areálu európskeho významu - Čiližské močiare. Práca prináša prehľad poznatkov spojených s revitalizáciou vodných tokov, so súčasným stavom riečnej siete a povodí na území Slovenska. Na základe zhodno-tenia súčasného stavu Čiližského potoka v katastrálnom území Gabčíkovo a sú navrhnuté opatrenia k zlepšeniu ekologických podmienok v tomto vodnom toku.
Kľúčové slová:hydromorfologický stav, riečne ekosystémy , revitalizácia vodných tokov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene