Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Modelovanie transportných procesov vo vodnom toku
Autor: Ing. Marek Hausman
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Ján Čimo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelovanie transportných procesov vo vodnom toku
Abstrakt:Bakalárska práca sa obsahovo zameriava na špecifický problém, akým sú vodné zdroje a ich kvalita na Slovensku. Prináša prehľad klasifikácie vôd podľa čistoty, poukazuje na faktory ovplyvňujúce kvalitu vôd a popisuje podstatu samočistiacich procesov v tokoch. Práca sa venuje analýze procesov spojených so šírením znečistenia vo vodných tokoch a detailnejšie rozoberá procesy pozdĺžnej a priečnej disperzie. Výsledkom práce je aj vypracovanie jednorozmerného modelu šírenia znečistenia založenom na analytickom riešení. Presnosť modelu bola overovaná simulovaním už realizovaných stopovacích pokusov vo vodnom toku Malá Nitra. Analýza citlivosti modelu ukázala, že model reaguje na zmeny hodnôt pozdĺžneho disperzného koeficienta primerane a poskytuje v danej úrovni schematizácie (ustálené rovnomerné prúdenie) relatívne presné výsledky. Vytvorený model preukázal svoju aplikovateľnosť pri modelovaní jednoduchých situácií spojených s havarijným únikom znečisťujúcich látok do vodného toku.
Kľúčové slová:Kvalita vôd, Šírenie znečistenia v tokoch, Modelovanie šírenia znečistenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene