Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:ŠTÚDIA BIOTECHNICKÝCH ÚPRAV NA VODNOM TOKU MEDOKÝŠ V INTRAVILÁNE MESTA MARTIN
Autor: Ing. Martin Cirbus
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Denisa Halajová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:ŠTÚDIA BIOTECHNICKÝCH ÚPRAV NA VODNOM TOKU MEDOKÝŠ V INTRAVILÁNE MESTA MARTIN
Abstrakt:Stav biotopov súvisiacich s vodou je priamoúmerne viazaný na jej ekologické vlastnosti, ktoré sa môžu zmeniť pri akomkoľvek zásahu do vodného toku. Podrobným sledovaním fungovania daného iotopu sa môžeme vyhnúť negatívnym zmenám a prispieť k zlepšeniu jeho prirodzených vlastností. Obsah tejto práce je zameraný na zistenie stavu sprievodnej a brehovej vegetácie na vybranom úseku potoka Medokýš, na základe informácií vyhodnotených pomocou QBR indexu a inventarizačných indexov. Revitalizácia môže dopomôcť napraviť predchádzajúce nevhodne narvhnuté úpravy a rovnako prispieť a podporiť ekologický stav úsekov s prírodzeným korytom. Jeden z dôležitých prvkov, ktoré zvyšujú šance na úspešnú revitalizáciu je vhodne zvolená a rozmiestnená zeleň, podľa konkrétnych potrieb daného toku v konkrétnom úseku.
Kľúčové slová:brehová vegetácia, revitalizácia, sprievodná vegetácia, QBR index, inventarizácia, potok Medokýš

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene