Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza povodňovej hrozby v intraviláne mesta Bánovce nad Bebravou
Autor: Ing. Lukáš Šimonides
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza povodňovej hrozby v intraviláne mesta Bánovce nad Bebravou
Abstrakt:Bakalárska práca rieši problematiku protipovodňovej ochrany a komplexne hodnotí súčasný stav protipovodňovej ochrany v k. ú . Bánovce nad Bebravou. Úvod práce sa zameriava na vývoj legislatívy protipovodňovej ochrany, definje základné pojmy a opisuje Stratégiu protipovodňovej ochrany pre súčasné programové obdobie do roku 2020 vydávanú Ministerstvom životného prostredia SR. Po opise jednotlivých zložiek krajiny podrobne riešime hydrologickú sieť a vybrané toky Bebrava a Radiša. Časť práce je venovaná vodným stavbám na toku Bebrava, a to VN Prusy a hať v 13. rkm. Údaje získané z manipulačných poriadkov týchto stavieb boli spracované vo forme stručného prehľadu ich technických a hydrologických vlastností. Výsledková časť obsahuje mapy povodňového rizika a povodňového ohrozenia, ako i krátky výklad k nim. V závere práce hodnotíme súčasný stav protipovodňovej ochrany. Prílohy obsahujú fotografie sútoku rieky Bebrava a potoku Inovec pred a počas povodňovej aktivity. Príloha C dokumentuje záplavy v obytnej časti obce Rybany.
Kľúčové slová:povodeň, protipovodňová ochrana, tok, hať

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene