Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza zabezpečenia protipovodňovej ochrany obce Veľké Vozokany
Autor: Ing. Veronika Turčániová
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza zabezpečenia protipovodňovej ochrany obce Veľké Vozokany
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je spracovanie literárneho prehľadu z oblasti protipovodňovej ochrany a vypracovanie analýzy odtokových pomerov na území v blízkosti intravilánu obce Veľké Vozokany. Vo výsledkovej časti práce boli charakteristiky odtokového režimu stanovené použitím metódy čísel odtokových kriviek (CN metóda). K eliminácii nepriaznivých účinkov povrchovo odtekajúcej zrážkovej vody boli navrhnuté organizačné, agrotechnické a technické opatrenia prispievajúce k zvýšeniu retencie a k detencii povrchovo odtekajucej vody. V práci je spracovaný návrh protipovodňovej ochrany obce Veľké Vozokany z hľadiska zníženia povodňovej hrozby pri formovanou povrchovým odtokom počas extrémnych zrážkových situácií. Metodický postup výpočtu charakteristík povrchového odtoku ako aj skladba navrhnutých opatrení je vhodná pre riešenie protipovodňovej ochrany intravilánov aj iných vidieckych sídiel ohrozovaných plošným povrchových odtokom.
Kľúčové slová:protipovodňové opatrenia, povrchový odtok, protipovodňová ochrana

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene