Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Úprava vodného toku potok Suché v k.ú. Fačkov
Autor: Ing. Pavol Klinec
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Úprava vodného toku potok Suché v k.ú. Fačkov
Abstrakt:Diplomová práca sa zameriava na problematiku úprav a revitalizácií malých vodných tokov. V úvodnej časti je na základe literárneho prehľadu rozpracovaná problematika uprav vodných tokov, pričom sa zameriava na históriu úprav tokov, dôvody prečo tieto úpravy vykonávame a na technické riešenie týchto projektov. V teoretickej časti je rozpracovaná problematika návrhu vhodného priečneho a pozdĺžneho profilu a tiež zásady návrhu trasy úpravy. Ďalej je rozobratá problematika revitalizácie vodných tokov, pričom sa kladie dôraz na jej potrebu pre zachovanie optimálnych životných podmienok priľahlých ekosystémov, ktorých zachovanie je úzko spätá so stavom vodného toku. V praktickej časti je rozobratá problematika riešeného potoku Suché, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Fačkov. V tejto časti sa zaoberám popisom územia a návrhom optimálneho riešenie pre danú časť toku, aby sa naplnili všetky požadované funkcie. Je potrebné zabezpečiť protipovodňovú ochranu, ochranu priľahlých pozemkov, ktoré sú ohrozené zosuvmi brehov a zabezpečenie optimálnych ekologických a estetických vlastností toku a jeho priľahlého územia.
Kľúčové slová:úprava vodných tokov, revitalizácia, prietokové profily

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene