Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza a zhodnotenie ekologických podmienok na vodnom toku Dubová
Autor: Ing. Zuzana Vavrová
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza a zhodnotenie ekologických podmienok na vodnom toku Dubová
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou revitalizácie vodného toku. Cieľom je zhodnotenie súčasného stavu vodného toku Dubová v úseku toku ohraničeného priečnymi profilmi v km 3,379 až km 5,270 pretekajúci intravilánom mesta Piešťany. Metódou práce je skúmanie a vyhodnotenie hydraulických charakteristík toku pomocou programu HEC-RAS. Ekologické podmienky v toku sme zhodnotili z hľadiska kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek na vodné prostredie na základe získaných i nami pozorovaných výsledkov a posúdením účinnosti zrealizovaných revitalizačných úprav v koryte toku. V teoretickej časti je formou literárnej rešerše všeobecne popísaná problematika revitalizácie vodných tokov, vrátane vodohospodárskej legislatívy. Zvyšok práce sa venuje popisu vybranej lokality, charakteristike prevedených revitalizačných úprav a charakteristike zistených súčasných hydraulických i ekologických podmienok.
Kľúčové slová:kvalita vody, ekologické podmienky v toku, revitalizácia vodných tokov, HEC-RAS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene