Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Posúdenie povodňovej hrozby a úrovne zabezpečenia protipovodňovej ochrany mesta Topoľčany
Autor: Ing. Imrich Kardoš
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Posúdenie povodňovej hrozby a úrovne zabezpečenia protipovodňovej ochrany mesta Topoľčany
Abstrakt:Diplomová práca sa zameriava na analýzu histórie povodní na Slovensku, analyzuje legislatívne predpisy týkajúce sa protipovodňovej ochrany v Slovenskej republike, rozoberá mechanizmus vzniku povodní, vysvetľuje základné príčiny vzniku povodní a jednotlivé druhy povodní, rozoberá organizačné zabezpečenie protipovodňovej ochrany v Slovenskej republike a teoreticky rozoberá problematiku drsnosti koryta a jej vplyvu na zmenu hydraulických vlastností korýt vodných tokov. V ďalšej časti je práca zameraná na posúdenie súčasnej úrovne protipovodňovej ochrany mesta Topoľčany. Je zameraná na analýzu hrozby spôsobovanú povodňovými prietokmi na rieke Nitra v úseku ohraničenom KM 94,090 (zaústenie toku Chotina) až KM 98,480 (zaústenie rieky Bebrava), ktorá v tomto úseku preteká v blízkosti intravilánu mesta Topoľčany Na základe výsledkov terénneho prieskumu, informácií z projektovej dokumentácie a zhodnotenia drsnostných parametrov koryta bude prostredníctvom simulácií so softvérom HEC-RAS analyzovaný súčasný stav prietočnosti koryta. Na základe priebehu hladín počas rôznych záťažových stavov budú identifikované kritické úseky toku, v ktorých hrozí zvýšené riziko preliatia ochranných hrádzí.
Kľúčové slová:protipovodňové opatrenia, povodňové riziko, rieka Nitra, povodeň, drsnosť koryta, HEC-RAS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene