Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:IDENTIFIKÁCIA A ZHODNOTENIE POVODŇOVEJ HROZBY NA ÚZEMÍ OBCE NOVÁ DEDINKA
Autor: Ing. Ladislav Susko
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:IDENTIFIKÁCIA A ZHODNOTENIE POVODŇOVEJ HROZBY NA ÚZEMÍ OBCE NOVÁ DEDINKA
Abstrakt:Diplomová práca sa zameriava na problematiku protipovodňovej ochrany obce Nová Dedinka. Sústreďuje sa na analýzu skúmanej problematiky z hľadiska úrovne súčasných poznatkov, legislatívneho riešenia a existujúcich technických opatrení realizovaných v rámci zabezpečenia protipovodňovej ochrany obce Nová Dedinka. Vypracovaný prehľad načrtáva základné východiská, o ktoré sa opiera hodnotenie súčasnej úrovne protipovodňovej ochrany obce. Hlavným cieľom práce je zmapovanie súčasného stavu záujmového územia, zhodnotenie odtokových pomerov a stavu koryta spojovacieho kanála medzi Malým Dunajom a Čiernou vodou a koryta vodného toku Čierna voda. Pozornosť je venovaná sj zhodnoteniu stavu Hate na Malom Dunaji v obci Nová Dedinka. Na analýzu priebehu hladín pre rôzne varianty povodňových situácií sme využili sofvér HEC-RAS. Na základe výsledkov simulácií, zohľadnením poznatkov získaných štúdiom dostupných materiálov a informácií z terénneho prieskumu boli zhodnotené existujúce protipovodňové opatrenia a vypracovaný návrh dodatočných protipovodňových opatrení, ktoré by pomohli zvýšiť úroveň protipovodňovej ochrany obce Nová Dedinka.
Kľúčové slová:protipovodňové opatrenia, povodeň, prielomová vlna, kategorizácia vodných stavieb, HEC-RAS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene