Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Prípadová štúdia vplyvu regulácie odtoku na vodnom diele Čierna voda na priebeh hladín v priľahlej riečnej sústave
Autor: Ing. Andrej Válek
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Vojtech Kontsek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prípadová štúdia vplyvu regulácie odtoku na vodnom diele Čierna voda na priebeh hladín v priľahlej riečnej sústave
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá vplyvom regulácie odtoku vody na hati Čierna voda v rkm 0,000 na priebeh hladín priľahlých úsekov riečnej sústavy v k.ú. Čierna voda. V rámci riečnej sústavy sme posudzovali vplyv regulácie odtoku na hati Čierna voda na vodné toky: Malý Dunaj rkm 37,250 do 39,350, Dudváh rkm 0,000 do 0,430 a Čiernu vodu rkm 0,000 do 6,870. Priebeh hladín bol analyzovaný na základe simulácií so softvérovým programom HEC Ras. V rámci komplexného pohľadu bola vykonaná analýza kvalitatívnych parametrov vôd riešenej riečnej sústavy na základe STN 75 7143 Kvalita vody, závlahová voda a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Výsledkom je návrh technických opatrení na optimalizáciu prevádzky vodného diela Čierna voda.
Kľúčové slová:regulácia odtoku, hať, hydrodynamické modely, softvér HEC Ras, priebeh hladín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene