Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štúdia úpravy vodného toku Čierňanka v katastrálnom území Čadca
Autor: Ing. Marek Hausman
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Zoltán Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdia úpravy vodného toku Čierňanka v katastrálnom území Čadca
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na problematiku úprav vodných tokov, ktoré okrem technického riešenia ponúkajú možnosti k zlepšeniu ekologických podmienok v toku. Obsahuje teoretický rozbor riešenej problematiky a rozoberá otázky optimalizácie návrhu úprav a revitalizácií vodných tokov. Uvádza príklady úspešných revitalizačných projektov, ktoré boli realizované v zahraničí. Vo výsledkovej časti práce sú spracované dva alternatívne návrhy riešenia úpravy vodného toku Čierňanka v katastrálnom území mesta Čadca. Pri vypracovaní diplomovej práce bol využitý softvér HEC-RAS, ktorý dokázal široké aplikačné možnosti pri riešení úloh riečneho inžinierstva.
Kľúčové slová:úprava vodného toku, revitalizácia vodného toku, kvalita vody, HEC-RAS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene