Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štúdia povodňovej situácie na toku Batovec v katastrálnom území Rakovec nad Ondavou
Autor: Ing. Michal Skočík
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdia povodňovej situácie na toku Batovec v katastrálnom území Rakovec nad Ondavou
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá retrospektívnou analýzou priebehu povodňovej udalosti na toku Batovec v povodí rieky Ondavy. Analýza povodňovej situácie bola uskutočnená pre rôzne, reálne aj hypotetické záťažové stavy pri 1D schematizácii pre stav ustáleného nerovnomerného prúdenia. Záťažové stavy boli reprezentované kulmináciami prietokov na toku Ondava a Batovec a v vzájomných kombináciách založených na ich reálnom priebehu v čase. K analytickým prácam bol využitý softvér HEC-Ras, ktorý sa osvedčil ako plnohodnotný nástroj na riešenie úloh riečneho inžinierstva i v zložitejších podmienkach kanálových systémov. Súčasťou diplomovej práce je vypracovanie literárneho prehľadu z oblasti protipovodňovej ochrany a úprav korýt vodných tokov. V záverečnej časti práce boli navrhnuté technické opatrenia k zníženiu negatívnych dôsledkov povodňových situácií v záujmovom území.
Kľúčové slová:protipovodňové opatrenia , protipovodňová ochrana, program HEC-RAS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene