Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza stavu protipovodňovej ochrany v obci Farná okres Levice
Autor: Ing. Dana Píšová
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Ján Čimo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza stavu protipovodňovej ochrany v obci Farná okres Levice
Abstrakt:Povodne sú prírodným fenoménom, ktorému sa zabrániť nedá ale môžeme ho predvídať a predchádzať mu. Povodeň znamená rozliate nadmerného množstva vody v krajine mimo koryta rieky. Považujú sa za najčastejší typ prírodnej katastrofy. Môžu byť spôsobené niekoľkými rôznymi prirodzene sa vyskytujúcimi udalosťami ako víchrice, búrky, topiaci ľad či sneh, pri pobrežiach to môžu byť vlny tsunami, prílivové vlny. Cieľom mojej práce je popísať históriu povodní v obci Farná, ich priebeh a škody, analyzovať súčasný stav protipovodňovej ochrany obce a navrhnúť vhodné opatrenia na ochranu majetku, obyvateľov a obce pred povodňami v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
Kľúčové slová:protipovodnová ochrana, povodeň, Ketský potok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene