Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza negatívnych vplyvov na vodné toky a možnosti ich zmiernenia.
Autor: Bc. Zsolt Rácz
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Ján Čimo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza negatívnych vplyvov na vodné toky a možnosti ich zmiernenia.
Abstrakt:Rácz, Zsolt: Analýza negatívnych vplyvov na vodné toky a možnosti ich zmiernenia.[Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Vedúci práce: doc. Ing. Peter Halaj, CSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Nitra: FZKI SPÚ,2018. 45s. Bakalárska práca má teoretický charakter. Celá práca je obsiahnutá v 5 kapitolách, ktoré sú členené na jednotlivé podkapitoly. Práca obsahuje 10 obrázkov, 4 tabuľky a 2 prílohy. V práci venujeme pozornosť opisu a analýze negatívnych vplyvov na vodné toky a snažíme sa poskytnúť dostatok informácií, ktoré sa týkajú možností ich zmiernenia. Pretože revitalizácia vodných tokov predstavuje komplikovaný proces, ktorý sa nezaobíde bez kvalitnej analýzy pôvodných -zmenených, ako aj súčasných podmienok vodného toku. Ich analýza nám pomôže identifikovať zásadné momenty začiatku degeneratívnych procesov. Časť práce je taktiež sústredená na popis a zhodnotenie vplyvov konkrétnej malej vodnej elektrárne v Nových Zámkoch na miestne vodné toky a okolie.
Kľúčové slová:Ekosystém, Hydrosféra, Vodný tok, Elektráreň, Revitalizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene