Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov v Bánovciach nad Bebravou
Autor: Ing. Lukáš Šimonides
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:RNDr. Peter Krasnec, MBA, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov v Bánovciach nad Bebravou
Abstrakt:Diplomová práca rieši problematiku nakladania s odpadmi a komplexne hodnotí súčasný stav odpadového hospodárstva v meste Bánovce nad Bebravou s dôrazom na biologicky rozloţiteľné odpady. Úvod práce sa zameriava na prehľad legislatívy a strategických dokumentov v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku, opisuje základné metódy zhodnocovania biologicky rozloţiteľných odpadov a trendy nakladania s nimi v Európskej únii. Po krajinnoekologickej analýze podrobne popisuje systém zberu odpadov na území mesta Bánovce nad Bebravou, nakladanie s komunálnym a biologicky rozloţiteľným odpadom ako aj jeho zneškodňovanie. Výsledková časť obsahuje zhodnotenie súčasného stavu odpadového hospodárstva v meste Bánovce nad Bebravou a návrhy nápravných opatrení. Hlavnú časť práce tvorí podrobný opis projekčného návrhu kompostárne biologicky rozloţiteľných odpadov pre mesto Bánovce nad Bebravou. Ďalej sa venuje zavedeniu záhradných kompostérov a moţnostiam financovania týchto opatrení. V závere práce sú uvedené dôvody, pre ktoré je potrebné realizovať navrhované opatrenia a využitie výsledkov tejto práce v praxi. Prílohy obsahujú fotodokumentáciu skutkového stavu, vizualizácie a výkresovú dokumentáciu projekčného návrhu kompostárne.
Kľúčové slová:kompost, odpadové hospodárstvo, biologicky rozložiteľný odpad, kompostáreň, odpady

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene