Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štúdia úpravy vodného toku
Autor: Ing. Monika Mičudová
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Zoltán Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdia úpravy vodného toku
Abstrakt:Stále častejší výskyt extrémnych prietokových situácií spôsobuje v intravilánoch obcí Slovenska materiálne škody a v extrémnych prípadoch aj straty na ľudských životoch. Limitovaná prirodzená odolnosť aj kapacita neupravených korýt vodných tokov a požiadavka zabezpečiť ochranu priľahlého územia vedie k situácii, že je potrebné pristúpiť k úpravám vodného toku. Správny návrh úpravy vodného toku sa snaží zabezpečiť požiadavky protipovodňovej ochrany a zároveň využíva prístupy zachovávajúce ich ekologickú kvalitu. Je dôležité zvoliť takú úpravu toku, ktorá umožní zachovať v určitej miere priestor pre prirodzený vývoj toku a zároveň zabezpečí krajinárske funkcie vodného toku, vzhľadom na jeho umiestnenie v intraviláne. Predkladaná práca predstavuje štúdiu úpravy úseku vodného toku Parná v katastri obce Horné Orešany, návrhom úpravy jednotlivých úsekov toku. Dôležitým prvkom úpravy toku je hate so stavidlom. Údaje boli spracované v programoch HEC-RAS a AutoCAD.
Kľúčové slová:úprava vodných tokov, revitalizácia tokov, protipovodňová ochrana, HEC-RAS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene