Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Výskum zdrsneného sklzu prostriedkami numerického modelovania
Autor: Ing. Filip Krajča
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výskum zdrsneného sklzu prostriedkami numerického modelovania
Abstrakt:Práca je zameraná na experimentálny výskum, sklzu zdrsneného pomocou makrodrsných prvkov, konkrétne hranolov šachovnicovo rozmiestených na sklzovej ploche. Pozornosť je zameraná na analýzu vplyvu týchto objektov na hydraulické charakteristiky prúdenia pomocou 1D hydrodynamického modelu HEC-RAS. Vychádzali sme z experimentálnych meraní na zmenšenom hydraulickom modeli, ktoré umožňujú na základe analýzy výsledkov, zhodnotiť vplyv objektov na zmeny hladinového režimu v blízkosti objektov a overiť presnosť modelom vypočítaných výsledkov. Zdrsnené sklzy sa osvedčili ako vysoko multifunkčné objekty, ktoré prispievajú ku skvalitneniu habitatu, ich hlavná výhoda spočíva v skutočnosti, že ide o stavebný objekt prírode blízky čo sa týka použitého materiálu aj konštrukčného usporiadania. Na základe získaných výsledkov sme zistili, že jednodimenzionálny model HEC-RAS neumožňuje detailné a objektívne skúmanie prúdenia cez makrodrsné prvky osadené na sklzovej ploche. Využitie týchto modelov vidíme v prípade skúmania priebehu hladín s úsekmi s osadenými zdrsnenými sklzmi, kde existenciu takýchto objektov riešime osadením prekážok pri popise geometrie koryta alebo zadaním ekvivalentnej drsnosti, ktorá závisí od tvaru, veľkosti a usporiadania makrodrsných prvkov na sklzovej ploche.
Kľúčové slová:úprava vodných tokov, zdrsnený sklz, numerické modelovanie, hydraulické modely, makrodrsné prvky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene