Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hydraulický výskum sklzu zdrsneného makrodrsnými prvkami
Autor: Ing. Juraj Šimon
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hydraulický výskum sklzu zdrsneného makrodrsnými prvkami
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá experimentálnym hydraulickým výskumom sklzu zdrsneného makrodrsnými prvkami v podobe hranolov umiestnených na sklzovej ploche na zmenšenom hydraulickom modeli. Zdrsnené sklzy sa vyhotovujú ako multifunkčné objekty, vytvárajú prírode blízke rybovody, stabilizujú pozdĺžny profil, vytvárajú podmienky na dobré začlenenie objektu do krajiny na horských tokoch, nevytvárajú migračnú prekážku a prispievajú k skvalitneniu habitatu. Ide o jeden z úpravných objektov, ktorý vychádza z prirodzeného charakteru horských tokov a v maximálnej miere zachováva pôvodný charakter toku a jeho biologickú hodnotu.Na zmenšenom experimentálnom modeli v mierke 1:10 sme vykonali experimentálne merania, ktoré nám umožnili na základe nameraných hodnôt, zhodnotiť zmeny hladinového režimu v blízkosti objektov makrodrsných prvkov. V podobe grafických a tabuľkových výstupov sme zhodnotili hydraulické charakteristiky vodného prúdu v rôznych častiach sklzu a overili jeho funkčnosť pri rôznych prietokoch. V závere boli vypočítané hodnoty ekvivalentných drsností a charakterizované neistoty, ktoré môžu byť spojené s výsledkami získanými z realizovaných experimentov.
Kľúčové slová:fyzikálne modelovanie , hydraulický model, zdrsnený sklz, makrodrsné prvky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene