Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza spôsobov stanovenie súčiniteľa drsnosti korýt vodných tokov.
Autor: Bc. Roman Krúpa
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Ján Čimo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza spôsobov stanovenie súčiniteľa drsnosti korýt vodných tokov.
Abstrakt:Medzi základné výpočty v hydraulike otvorených korýt a pri riešení úloh riečneho inžinierstva patria výpočty priemernej profilovej rýchlosti a prietoku vody v korytách. Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim tieto výpočty je drsnosť koryta, reprezentovaná najčastejšie súčiniteľom drsnosti podľa Manninga. I napriek tomu, že teoretické aj experimentálne zázemie v tejto oblasti hydromechaniky je silné, vyúsťuje do veľkého množstva ponúkaných vzorcov a výpočtových metód. Existujú však rôzne okolnosti, ktoré vznikajú pri riešení praktických úloh a ktorých zanedbanie môže vyústiť v nesprávne zvolený vzorec a nepresné stanovenia súčiniteľa drsnosti. Cieľom bakalárskej práce je analýza spôsobov stanovenia drsnosti koryta vodného toku a výpočty súčiniteľa drsnosti pre vodné toky Hrondín a Malá Nitra na základe výsledkov terénnych meraní. Získané výsledky potvrdili dôležitosť správneho výberu výpočtových vzorcov v prípade zrnovej drsnosti a kladenie dôrazu na presnosť geodetických meraní pri zisťovaní priebehu hladín v skúmanom úseku toku v prípade stanovenia drsnosti omočeného obvodu koryta vodného toku.
Kľúčové slová:súčiniteľ drsnosti, korytá tokov, faktory drnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene