Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štúdia úpravy vodného toku
Autor: Ing. Lenka Habovská
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Róbert Lenárt, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdia úpravy vodného toku
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na vypracovanie štúdie úpravy vodného toku. Predmetom úpravy je návrh technických a biotechnických opatrení na vodnom toku Trnávka v úseku vymedzenom KM 11,4013 až KM 11,5965, ktorý sa nachádza v intraviláne mesta Trnava. V úvodnej časti práce je spracovaný literárny prehľad o histórii a súčasných prístupoch k úpravám vodných tokov, o možnostiach revitalizácie vodných tokov a prístupoch k úpravám vodných tokov v intravilánoch miest a obcí. Návrh úpravy je spracovaný v programe AutoCAD. Na posúdenie navrhnutých opatrení z hľadiska zabezpečenia požadovanej úrovne protipovodňovej ochrany a prínosov z hľadiska zlepšenia ekologických podmienok v toku sme využili softvér HEC-RAS. Medzi hlavné prínosy navrhnutých opatrení považujeme úpravu granulometrie dna toku so zvýšeným zastúpením hrubozrnnejších frakcií, zvýšenie rýchlosti prúdenia a hĺbky vody pri ustálených prietokoch, zlepšenie samočistiacej schopnosti toku, odčerpávanie živín obsiahnutých v pôdnej vode substrátu makrofytmi a zvýšenie estetickej úrovne toku v upravenom úseku.
Kľúčové slová:úprava vodného toku, revitalizácia tokov, revitalizačné opatrenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene