Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Znečistenie vôd vo vodných tokoch – eliminácia zdrojov a modelovanie šírenia znečistenia
Autor: Ing. Lívia Korvinová
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Katarína Pecháčová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Znečistenie vôd vo vodných tokoch – eliminácia zdrojov a modelovanie šírenia znečistenia
Abstrakt:KORVINOVÁ Lívia: Znečistenie vôd vo vodných tokoch – eliminácia zdrojov a modelovanie šírenia [Diplomová práca] – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Študijný program: Krajinné inžinierstvo. Katedra krajinného inžinierstva. Školiteľ: doc. Ing. Peter Halaj, CSc. Stupeň odbornej klasifikácie: Inžinier. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, 66 strán. V našej diplomovej práci sme sa zamerali na riešenie otázok kvality povrchových vôd. V prvej časti sme zhodnotili súčasný stav problematiky v oblasti kvality a znečistenia povrchových vôd na Slovensku. V tomto kontexte sme sa zaoberali otázkami zabezpečenia likvidácie odpadových vôd v obci Kolíňany. Druhú časť sme venovali problematike transportu znečistenia vo vodných tokoch, skúmaniu vplyvu koeficientu pozdĺžnej disperzie na výsledky simulácie s využitím modelu HEC–RAS. V tretej časti diplomovej práce sme zhodnotili výsledky experimentov, kde sme porovnali výsledky terénnych meraní s výsledkami získanými pri využití modelu HEC-RAS.
Kľúčové slová:kvalita vody, povrchové vody, čistiareň odpadových vôd, HEC-RAS, koeficient pozdĺžnej disperzie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene