Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Aanalýza stavu protipovodňovej ochrany obce Nová Dedinka
Autor: Ing. Ladislav Susko
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aanalýza stavu protipovodňovej ochrany obce Nová Dedinka
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou protipovodňovej ochrany v obci Nová Dedinka. Rozoberá hlavnú teoretickú rovinu v oblasti, vymedzuje základnú terminológiu ako východisko pre zhodnotenie konkrétnych protipovodňových opatrení v obci. Predložená práca tento teoretický základ konfrontuje s praxou. Cieľom je zmapovanie záujmového územia, špecifikácia sústavy vodných stavieb v obci Nová Dedinka a zhodnotenie dostatočnosti existujúcich protipovodňových opatrení alebo návrh dodatočných nových protipovodňových opatrení, ktoré by viedli k zvýšeniu úrovne protipovodňovej ochrany. Práca sa zameriava najmä na technické protipovodňové opatrenia, ku ktorým patrí aj ochranná hrádza na Malom Dunaji a úprava toku rieky Čierna Voda, ktorá preteká intravilánom záujmového územia.
Kľúčové slová:povodeň, protipovodňové opatrenia, faktor rizika, malá vodná elektráreň Nová Dedinka, prielomová vlna, kategorizácia vodných stavieb

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene