Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štúdia úpravy koryta malého vodného toku
Autor: Ing. Juraj Pajtinka
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Zoltán Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdia úpravy koryta malého vodného toku
Abstrakt:Predložená práca obsahuje štúdiu úpravy koryta malého vodného toku Hájsky potok. Na vodnom toku Hájsky potok boli v minulosti realizované práce vodohospodárskeho charakteru. V sedemdesiatych rokoch bola realizovaná čiastočná úprava koryta toku, ktorá sa sústreďovala na úpravu odtokových pomerov a zvýšenie zabezpečenosti protipovodňovej ochrany okolitého územia. Zvyšovanie požiadaviek na rozširovanie intravilánov a zastavanosti obcí pri zvyšovaní počtu obyvateľstva vo vidieckych sídlach vyžaduje zabezpečiť nové stavebné pozemky, ktorých lokalizácia v blízkosti toku vyžaduje riešenie otázok protipovodňovej ochrany územia na základe najnovších vedeckých poznatkov. V predkladanej diplomovej práci sú riešené tri návrhy úpravy koryta, ktoré reprezentujú tri rozdielne prístupy. Prvý návrh je klasický technicky dokonalý návrh, ktorý optimalizuje energetické straty pri zabezpečovaní transportu vody návrhom hydraulický optimálneho prierezu. Táto alternatíva reprezentuje z technického hľadiska dokonalý návrh, ktorý však nezohľadňuje ekologické hľadiská. Druhý návrh, ktorý reprezentuje tvar dvojitého lichobežníkového profilu z časti zohľadňuje ekologické kritériá. Tento návrh nepredstavuje však prírode blízke riešenie. Tretí návrh je pokusom o zladenie požiadaviek ekologických, krajinotvorných a estetických pri zabezpečení požiadaviek protipovodňovej ochrany okolitého územia. Tento komplexný prístup sa opieral o použitie softvérového nástroja HEC-RAS.
Kľúčové slová:úpravy vodných tokov, HEC-RAS, návrh prietokového profilu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene