Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza zabezpečenia protipovodňovej ochrany mesta Topoľčany
Autor: Ing. Imrich Kardoš
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza zabezpečenia protipovodňovej ochrany mesta Topoľčany
Abstrakt:Záverečná bakalárska práca rozoberá problematiku povodňovej situácie na Slovensku ako celku a na konkrétnom riešenom úseku toku rieky Nitra. Práca sa zameriava na históriu povodní na Slovensku, analyzuje legislatívu protipovodňovej ochrany v Slovenskej republike, rozoberá mechanizmus vzniku povodní, vysvetľuje základné príčiny vzniku povodní a jednotlivé druhy povodní, identifikuje organizačné zabezpečenie v rámci Slovenskej republiky. Prezentuje hrozbu povodní a ich škodlivosť pre obyvateľstvo, sprehľadňuje možnosti protipovodňovej ochrany z rôznych hľadísk a konkretizuje možnosti technických opatrení na povodňových úsekoch. Práca následne približuje čitateľovi charakter záujmového územia, v ktorom vykonáva analýzu použitých protipovodňových ochranných prvkov ako aj ustanovenú organizačnú štruktúru v danom povodňovom úseku a pod úseku.
Kľúčové slová:povodeň, ochrana, hrádze, protipovodňové opatrenia, Nitra, povodňové riziko, škodlivosť povodní

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene