Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Protipovodňová ochrana na rieke Laborec
Autor: Ing. Miroslava Stružáková
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent:Ing. Karol Šinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Protipovodňová ochrana na rieke Laborec
Abstrakt:Obsahom práce je predstavenie problematiky povodní na rieke Laborec. Problematika je rozoberaná z hľadiska legislatívneho ošetrenia, či už v rámci dokumentov platných pre celé Európske spoločenstvo, alebo v rámci národnej politiky Slovenskej republiky. Základnými podkladmi boli dva dokumenty: smernica 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík a zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. Práca tiež pojednáva o možnostiach a opatreniach protipovodňovej ochrany na Slovensku. Takisto sa zameriava na prezentáciu ohrozených oblastí na toku a uvádza prehľad povodní, ktoré sa v priebehu posledných rokov na Laborci vyskytli. Práca má informatívny a hodnotiaci charakter, nemá za cieľ navrhovať protipovodňové opatrenia. Jej úlohou je poukázať na najčastejšie poškodzované územia, časti toku a vodné stavby, ktoré sú každoročne ohrozované vysokými vodnými stavmi rieky.
Kľúčové slová:protipovodňová ochrana, legislatíva, rieka Laborec, povodňový úsek, povodeň

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene