Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Identifikačné číslo: 1419
Univerzitný e-mail: peter.halaj [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
dekanát - centrum - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Prodekan - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1 Analýza a zhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich hydromorfologickú zložku ekologickej kvality malých vodných tokovP. HalajVEGAgarant01.01.200931.12.2011
2 Efektívne riadenie závlah, ako nástroj adaptácie na meniacu sa klímuV. BárekAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠaktívny riešiteľ01.07.201530.06.2019
3 Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja s využitím soft computingových technológiíP. HalajAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠgarant11.11.201430.06.2019
4 Kurz praktických zručností budovania závlah v záhradách a parkoch.V. BárekKEGAAktívny riešiteľ01.03.201731.12.2019
5 Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzieP. HalajAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠgarant01.05.201131.10.2014
6 Multimediálna podpora výučby predmetu Úpravy a revitalizácie tokovP. HalajKEGAgarant01.01.201631.12.2018
7 Optimalizácia riadenia sústavy vodných nádrží v krajine ako ochrana proti suchu a povodniamĽ. JuríkAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠaktívny riešiteľ01.06.201530.06.2019
8 Riadenie vlhkostného režimu pôd ako nástroja adaptácie na klimatickú zmenuV. BárekVEGAaktívny riešiteľ01.01.201431.12.2016
9 Slovensko - Nórske environmentálne partnerstvoP. HalajBilaterálna spoluprácagarant01.04.201730.11.2017
10 Súčasné prístupy k návrhu úprav korýt vodných tokovP. HalajKEGAgarant01.01.201031.12.2010
11 Výskum vplyvu schematizácie vstupov na presnosť modelov transportu znečistenia a pozdĺžnej štruktúry teplotných pomerov v malých vodných tokochP. HalajVEGAgarant01.01.201331.12.2015
12 Využitie hydromelioračných stavieb na zmiernenie negatívnych účinkov extrémnych hydrologických javov vplývajúcich na kvalitu vodných útvarov v poľnohospodárskej krajineĽ. JuríkAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠriešiteľ 01.07.201730.06.2021

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý