Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identification number: 1420
University e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 

     
     
Projects               
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Arpáš
Vplyv rôznych spôsobov výsadby energetickej vŕby odrôd Gudrun a Express v prvom a druhom zberovom cykle na vybrané produkčné ukazovatele.
April 2014
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Bartovičová
Potenciál samosprávy obce Jelenec pri zabezpečovaní ochrany životného prostredia v spravovanom území.
May 2016
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Bartovičová
Rozvoj obce Jelenec s podporou programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
May 2018
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Bobulová
Návrh a stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Topoľčany.
May 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Roman Bokroš
Potenciálne vplyvy hospodárskych odvetví v regióne mesta Šaľa na zmeny ukazovateľov životného prostredia.
May 2012
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Daniela Bóžiková
Návrh rozvoja cestovného ruchu a jeho stratégia v okrese Nové Zámky.
May 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michaela Čavojská
Zhodnotenie využitia prírodných a obnoviteľných zdrojov v regióne Hornej - Nitry.
May 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Ivana Dávidová
Pozitíva a negatíva využívania folklórnych festivalov v regióne Hontu.
April 2016
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladimír Desák
Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku, problémy s ich využívaním. The problems of renewable energy sources use in the European Union and in Slovak republic.
May 2014
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Patrik Dostál
Zhodnotenie Územného plánu obce Topoľčianky z pohľadu jej začlenenia do regiónu.
May 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Drobný
Potenciál a využívanie vodných zdrojov v regióne Piešťany
April 2011
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marta Ďurechová
Vplyv globalizácie na stabilitu a štruktúru poľnohospodárskeho družstva PD Vlára Nemšová
April 2011
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Eliášová
Renewable sources of energy and the EU legislation for their use in the conditions of the Slovak Republic.
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Forrová
NEZAMESTNANOSŤ A JEJ VPLYV NA ŽIVOTNÚ ÚROVEŇ OBYVATEĽSTVA V OKRESE GALANTA
May 2013Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Gajdoš
Vplyv rôznych spôsobov výsadby energetickej dreviny rodu Salix odrôd Tora a Inger, v prvom a druhom zberovom cykle, na zakorenenosť a vybrané produkčné ukazovatele
April 2014
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lýdia Garajová
Potenciál rozvoja cestovného ruchu v regióne Liptova na báze športových aktivít návštevníkov.
May 2014
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Aneta Glendová
Inštitúcie podporujúce vidiecky turizmus v regióne Nitriansky kraj, hodnotenie a návrhy na podporu jeho rozvoja.
April 2011
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radoslava Gregušková
Analýza finančných zdrojov z hľadiska veľkosti samosprávnych útvarov.
May 2012
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Gyepesová
Rozširovanie zastavaného územia obce Dolné Obdokovce z pohľadu ochrany životného prostredia.
April 2016Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Gyepesová
Zhodnotenie územného plánu rozvoja obce Dolné Obdokovce a návrh na jeho úpravu.
May 2014
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hladičeková
Regionálny cestovný ruch z pohľadu EU, problémy a potenciál jeho rozvoja v nitrianskom regióne.
April 2014
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Horváthová
Spolupráca samosprávy mesta Trnava s podnikateľmi a možnosti rozvoja spolupráce z pohľadu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
April 2016
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Chovan
Využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu z hľadiska udržateľného rozvoja regiónu Nových Zámkov a návrh na zvýšenie zamestnanosti v regióne
May 2011
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Jakabšicová
Environmental crimes and Environmental law in European Union.
May 2014
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alena Jancová
Zastúpenie územia národných parkov, chránených krajinných oblastí a ich ochranných pásiem v jednotlivých regiónoch Slovenska a možnosti ich využitia pre ekonomické aktivity.
May 2012
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Kissová
Zdroje znečistenia povrchových vôd v okrese Komárno a návrh na zlepšenie súčasnej situácie.
May 2012
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Kohut
Environmental limits and district Snina potential development based on the European funds. Environmentálne limity a potenciál rozvoja okresu Snina na báze Európskych fondov
May 2014Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Kollárová
Zhodnotenie územného plánu rozvoja mesta Levice a návrh na jeho úpravu.
May 2014Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Košťál
Využitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu z pohľadu udržateľného rozvoja regiónu Topoľčany a návrh na zvýšenie zamestnanosti v regióne.
May 2012
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Rudolf Kováč
Environmental limits and potential development of the village Rastislavice based on the European funds.
May 2014
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriel Krokovai
Rozvoj obce Plešivec na základe optimalizácie životných podmienok jeho obyvateľov.
April 2014
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Darina Kršková
Ekologické poľnohospodárstvo v povodí rieky Varínka
May 2018
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Kucková
Regionálny cestovný ruch z pohľadu EU, problémy a potenciál jeho rozvoja v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja.
April 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominika Kulaviaková
The Analysis of Selected Advisory Center for Drawing EU Funds under the Self-governing Region and Proposals for Its Improvement.
May 2013
Displaying the final thesis
35.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Mgr. Vladimír Kuľhavý
Návrh rozvoja Bratislavskeho kraja s maximálnym využitím potenciálnych surovinových zdrojov v regióne.
May 2013Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radovan Lichý
Regionálny cestovný ruch z pohľadu EU, problémy a potenciál jeho rozvoja v regióne Banská Bystrica.
April 2014
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radovan Lichý
Vplyv rozsahu chránených a zraniteľných oblastí na využívanie rozvojového potenciálu regiónu Banská Bystrica.
May 2012
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mário Malý
Social, economic and environmental development of Slovakia´s rural areas.
May 2015
Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Zoltán Miklós
Návrh rozvoja Rimavsko-Sobotskeho regiónu s maximálnym využitím potenciálnych surovinových zdrojov v regióne.
May 2013
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Mikovec
Vodné zdroje v povodí rieky Nitry po profil Krškany a hospodárenie s nimi.
April 2011
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kitti Némethová
ENVIRONMENTÁLNE LIMITY A POTENCIÁL ROZVOJA OKRESU KOMÁRNO NA BÁZE EURÓPSKYCH FONDOV
May 2014
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Nízlová
Návrh rozvoja cestovného ruchu, a jeho stratégia v regióne Vrábľov.
April 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Adriana Očovanová
Návrh rozvoja Novohradského regiónu s maximálnym využitím jeho potenciálnych surovinových zdrojov.
May 2013
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcel Paukeje
Súčasné podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu v Nitrianskom regióne a návrh na ich optimalizáciu
April 2011Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Petrík
"Návrh rozvoja cestovného ruchu v regióne Nitra". ("The proposal of tourism development in the region Nitra".)
April 2013
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sandra Pikusová
Návrh čistenia odpadových vôd v obciach pre ktoré zabezpečuje dodávku pitnej vody spoločnosť TAVOS.
May 2011
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Pleva
Analýza potenciálu vidieckeho turizmu v okrese Nitra a návrh rozvojového programu.
May 2012
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Polák
Možnosti využitia archeologických nálezov v okrese Nitra pre rozvoj cestovného ruchu.
April 2016
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Rejdovianová
Zhodnotenie súčasného stavu a stratégia rozvoja cestovného ruchu na Horehroní.
April 2013
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Diana Repíková
Udržateľný rozvoj a využitie Európskych fondov.
May 2011
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jaroslava Rišková
Spoločné programy obcí zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia (Pilotné územie povodia Ondavka)
May 2016
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Rusnák
Možnosti ekonomického rozvoja regiónu Veľký Krtíš na báze málo využívaných pôd
May 2011
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Sílešová
Zhodnotenie územného plánu rozvoja obce Krušovce a návrh na jeho úpravu.
May 2014
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Soňa Skalická
Rozsah území regiónu Zlaté Moravce dotknutých rôznymi obmedzeniami z hľadiska legislatívy SR a EÚ.
May 2012
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Stolárik
Návrh rozvoja cestovného ruchu a jeho stratégia v regióne Martin
May 2013
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Szulányi
The policy of renewable energy sources use in the European Union and potential for using in Slovak republic.
May 2014Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marek Štítny
Vplyv globalizácie na trvalé využívanie vodných zdrojov v regióne Senica
April 2011
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Štofková
Súčasné využitie termálnych zdrojov Slovenska pre cestovný ruch a návrh optimalizácie jeho rozvoja
May 2011
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Uhnáková
Ekologické poľnohospodárstvo a jeho význam pri ochrane Malých Kozmáloviec pred záplavami prívalovými dažďami
April 2016Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Vargová
Zhodnotenie územného plánu rozvoja obce Dolné Lefantovce a návrh na jeho úpravu.
May 2014
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress