Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikační číslo: 1420
Univerzitní e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externí spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Branislav Arpáš
Vplyv rôznych spôsobov výsadby energetickej vŕby odrôd Gudrun a Express v prvom a druhom zberovom cykle na vybrané produkčné ukazovatele.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucia Bartovičová
Potenciál samosprávy obce Jelenec pri zabezpečovaní ochrany životného prostredia v spravovanom území.
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Bartovičová
Rozvoj obce Jelenec s podporou programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Bobulová
Návrh a stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Topoľčany.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Roman Bokroš
Potenciálne vplyvy hospodárskych odvetví v regióne mesta Šaľa na zmeny ukazovateľov životného prostredia.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daniela Bóžiková
Návrh rozvoja cestovného ruchu a jeho stratégia v okrese Nové Zámky.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Čavojská
Zhodnotenie využitia prírodných a obnoviteľných zdrojov v regióne Hornej - Nitry.
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Ivana Dávidová
Pozitíva a negatíva využívania folklórnych festivalov v regióne Hontu.
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vladimír Desák
Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku, problémy s ich využívaním. The problems of renewable energy sources use in the European Union and in Slovak republic.
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Patrik Dostál
Zhodnotenie Územného plánu obce Topoľčianky z pohľadu jej začlenenia do regiónu.
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Drobný
Potenciál a využívanie vodných zdrojov v regióne Piešťany
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marta Ďurechová
Vplyv globalizácie na stabilitu a štruktúru poľnohospodárskeho družstva PD Vlára Nemšová
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivana Eliášová
Renewable sources of energy and the EU legislation for their use in the conditions of the Slovak Republic.
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Forrová
NEZAMESTNANOSŤ A JEJ VPLYV NA ŽIVOTNÚ ÚROVEŇ OBYVATEĽSTVA V OKRESE GALANTA
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matúš Gajdoš
Vplyv rôznych spôsobov výsadby energetickej dreviny rodu Salix odrôd Tora a Inger, v prvom a druhom zberovom cykle, na zakorenenosť a vybrané produkčné ukazovatele
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lýdia Garajová
Potenciál rozvoja cestovného ruchu v regióne Liptova na báze športových aktivít návštevníkov.
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Aneta Glendová
Inštitúcie podporujúce vidiecky turizmus v regióne Nitriansky kraj, hodnotenie a návrhy na podporu jeho rozvoja.
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radoslava Gregušková
Analýza finančných zdrojov z hľadiska veľkosti samosprávnych útvarov.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Gyepesová
Rozširovanie zastavaného územia obce Dolné Obdokovce z pohľadu ochrany životného prostredia.
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Gyepesová
Zhodnotenie územného plánu rozvoja obce Dolné Obdokovce a návrh na jeho úpravu.
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Hladičeková
Regionálny cestovný ruch z pohľadu EU, problémy a potenciál jeho rozvoja v nitrianskom regióne.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Horváthová
Spolupráca samosprávy mesta Trnava s podnikateľmi a možnosti rozvoja spolupráce z pohľadu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jozef Chovan
Využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu z hľadiska udržateľného rozvoja regiónu Nových Zámkov a návrh na zvýšenie zamestnanosti v regióne
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Katarína Jakabšicová
Environmental crimes and Environmental law in European Union.
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alena Jancová
Zastúpenie územia národných parkov, chránených krajinných oblastí a ich ochranných pásiem v jednotlivých regiónoch Slovenska a možnosti ich využitia pre ekonomické aktivity.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Kissová
Zdroje znečistenia povrchových vôd v okrese Komárno a návrh na zlepšenie súčasnej situácie.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Kohut
Environmental limits and district Snina potential development based on the European funds. Environmentálne limity a potenciál rozvoja okresu Snina na báze Európskych fondov
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miroslava Kollárová
Zhodnotenie územného plánu rozvoja mesta Levice a návrh na jeho úpravu.
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Košťál
Využitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu z pohľadu udržateľného rozvoja regiónu Topoľčany a návrh na zvýšenie zamestnanosti v regióne.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Rudolf Kováč
Environmental limits and potential development of the village Rastislavice based on the European funds.
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Gabriel Krokovai
Rozvoj obce Plešivec na základe optimalizácie životných podmienok jeho obyvateľov.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Darina Kršková
Ekologické poľnohospodárstvo v povodí rieky Varínka
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Kucková
Regionálny cestovný ruch z pohľadu EU, problémy a potenciál jeho rozvoja v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dominika Kulaviaková
The Analysis of Selected Advisory Center for Drawing EU Funds under the Self-governing Region and Proposals for Its Improvement.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Mgr. Vladimír Kuľhavý
Návrh rozvoja Bratislavskeho kraja s maximálnym využitím potenciálnych surovinových zdrojov v regióne.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radovan Lichý
Regionálny cestovný ruch z pohľadu EU, problémy a potenciál jeho rozvoja v regióne Banská Bystrica.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Radovan Lichý
Vplyv rozsahu chránených a zraniteľných oblastí na využívanie rozvojového potenciálu regiónu Banská Bystrica.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Mário Malý
Social, economic and environmental development of Slovakia´s rural areas.
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Zoltán Miklós
Návrh rozvoja Rimavsko-Sobotskeho regiónu s maximálnym využitím potenciálnych surovinových zdrojov v regióne.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Mikovec
Vodné zdroje v povodí rieky Nitry po profil Krškany a hospodárenie s nimi.
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kitti Némethová
ENVIRONMENTÁLNE LIMITY A POTENCIÁL ROZVOJA OKRESU KOMÁRNO NA BÁZE EURÓPSKYCH FONDOV
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Nízlová
Návrh rozvoja cestovného ruchu, a jeho stratégia v regióne Vrábľov.
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Adriana Očovanová
Návrh rozvoja Novohradského regiónu s maximálnym využitím jeho potenciálnych surovinových zdrojov.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marcel Paukeje
Súčasné podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu v Nitrianskom regióne a návrh na ich optimalizáciu
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrej Petrík
"Návrh rozvoja cestovného ruchu v regióne Nitra". ("The proposal of tourism development in the region Nitra".)
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Sandra Pikusová
Návrh čistenia odpadových vôd v obciach pre ktoré zabezpečuje dodávku pitnej vody spoločnosť TAVOS.
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vladimír Pleva
Analýza potenciálu vidieckeho turizmu v okrese Nitra a návrh rozvojového programu.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Polák
Možnosti využitia archeologických nálezov v okrese Nitra pre rozvoj cestovného ruchu.
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Rejdovianová
Zhodnotenie súčasného stavu a stratégia rozvoja cestovného ruchu na Horehroní.
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Diana Repíková
Udržateľný rozvoj a využitie Európskych fondov.
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jaroslava Rišková
Spoločné programy obcí zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia (Pilotné územie povodia Ondavka)
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Štefan Rusnák
Možnosti ekonomického rozvoja regiónu Veľký Krtíš na báze málo využívaných pôd
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dominika Sílešová
Zhodnotenie územného plánu rozvoja obce Krušovce a návrh na jeho úpravu.
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Soňa Skalická
Rozsah území regiónu Zlaté Moravce dotknutých rôznymi obmedzeniami z hľadiska legislatívy SR a EÚ.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vladimír Stolárik
Návrh rozvoja cestovného ruchu a jeho stratégia v regióne Martin
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Szulányi
The policy of renewable energy sources use in the European Union and potential for using in Slovak republic.
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Štítny
Vplyv globalizácie na trvalé využívanie vodných zdrojov v regióne Senica
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristína Štofková
Súčasné využitie termálnych zdrojov Slovenska pre cestovný ruch a návrh optimalizácie jeho rozvoja
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Uhnáková
Ekologické poľnohospodárstvo a jeho význam pri ochrane Malých Kozmáloviec pred záplavami prívalovými dažďami
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrea Vargová
Zhodnotenie územného plánu rozvoja obce Dolné Lefantovce a návrh na jeho úpravu.
květen 2014Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována