Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

               Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Arpáš
Vplyv rôznych spôsobov výsadby energetickej vŕby odrôd Gudrun a Express v prvom a druhom zberovom cykle na vybrané produkčné ukazovatele.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Bartovičová
Potenciál samosprávy obce Jelenec pri zabezpečovaní ochrany životného prostredia v spravovanom území.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Bartovičová
Rozvoj obce Jelenec s podporou programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Monika Bobulová
Návrh a stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Topoľčany.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Roman Bokroš
Potenciálne vplyvy hospodárskych odvetví v regióne mesta Šaľa na zmeny ukazovateľov životného prostredia.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Daniela Bóžiková
Návrh rozvoja cestovného ruchu a jeho stratégia v okrese Nové Zámky.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Čavojská
Zhodnotenie využitia prírodných a obnoviteľných zdrojov v regióne Hornej - Nitry.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Ivana Dávidová
Pozitíva a negatíva využívania folklórnych festivalov v regióne Hontu.
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimír Desák
Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku, problémy s ich využívaním. The problems of renewable energy sources use in the European Union and in Slovak republic.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Patrik Dostál
Zhodnotenie Územného plánu obce Topoľčianky z pohľadu jej začlenenia do regiónu.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Drobný
Potenciál a využívanie vodných zdrojov v regióne Piešťany
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marta Ďurechová
Vplyv globalizácie na stabilitu a štruktúru poľnohospodárskeho družstva PD Vlára Nemšová
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Eliášová
Renewable sources of energy and the EU legislation for their use in the conditions of the Slovak Republic.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Forrová
NEZAMESTNANOSŤ A JEJ VPLYV NA ŽIVOTNÚ ÚROVEŇ OBYVATEĽSTVA V OKRESE GALANTA
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matúš Gajdoš
Vplyv rôznych spôsobov výsadby energetickej dreviny rodu Salix odrôd Tora a Inger, v prvom a druhom zberovom cykle, na zakorenenosť a vybrané produkčné ukazovatele
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lýdia Garajová
Potenciál rozvoja cestovného ruchu v regióne Liptova na báze športových aktivít návštevníkov.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Aneta Glendová
Inštitúcie podporujúce vidiecky turizmus v regióne Nitriansky kraj, hodnotenie a návrhy na podporu jeho rozvoja.
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Radoslava Gregušková
Analýza finančných zdrojov z hľadiska veľkosti samosprávnych útvarov.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Gyepesová
Rozširovanie zastavaného územia obce Dolné Obdokovce z pohľadu ochrany životného prostredia.
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Gyepesová
Zhodnotenie územného plánu rozvoja obce Dolné Obdokovce a návrh na jeho úpravu.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Hladičeková
Regionálny cestovný ruch z pohľadu EU, problémy a potenciál jeho rozvoja v nitrianskom regióne.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Petra Horváthová
Spolupráca samosprávy mesta Trnava s podnikateľmi a možnosti rozvoja spolupráce z pohľadu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Chovan
Využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu z hľadiska udržateľného rozvoja regiónu Nových Zámkov a návrh na zvýšenie zamestnanosti v regióne
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Jakabšicová
Environmental crimes and Environmental law in European Union.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alena Jancová
Zastúpenie územia národných parkov, chránených krajinných oblastí a ich ochranných pásiem v jednotlivých regiónoch Slovenska a možnosti ich využitia pre ekonomické aktivity.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Kissová
Zdroje znečistenia povrchových vôd v okrese Komárno a návrh na zlepšenie súčasnej situácie.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Kohut
Environmental limits and district Snina potential development based on the European funds. Environmentálne limity a potenciál rozvoja okresu Snina na báze Európskych fondov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Kollárová
Zhodnotenie územného plánu rozvoja mesta Levice a návrh na jeho úpravu.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Košťál
Využitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu z pohľadu udržateľného rozvoja regiónu Topoľčany a návrh na zvýšenie zamestnanosti v regióne.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Rudolf Kováč
Environmental limits and potential development of the village Rastislavice based on the European funds.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriel Krokovai
Rozvoj obce Plešivec na základe optimalizácie životných podmienok jeho obyvateľov.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Darina Kršková
Ekologické poľnohospodárstvo v povodí rieky Varínka
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Kucková
Regionálny cestovný ruch z pohľadu EU, problémy a potenciál jeho rozvoja v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Kulaviaková
The Analysis of Selected Advisory Center for Drawing EU Funds under the Self-governing Region and Proposals for Its Improvement.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Mgr. Vladimír Kuľhavý
Návrh rozvoja Bratislavskeho kraja s maximálnym využitím potenciálnych surovinových zdrojov v regióne.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radovan Lichý
Regionálny cestovný ruch z pohľadu EU, problémy a potenciál jeho rozvoja v regióne Banská Bystrica.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Radovan Lichý
Vplyv rozsahu chránených a zraniteľných oblastí na využívanie rozvojového potenciálu regiónu Banská Bystrica.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mário Malý
Social, economic and environmental development of Slovakia´s rural areas.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Zoltán Miklós
Návrh rozvoja Rimavsko-Sobotskeho regiónu s maximálnym využitím potenciálnych surovinových zdrojov v regióne.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslav Mikovec
Vodné zdroje v povodí rieky Nitry po profil Krškany a hospodárenie s nimi.
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Kitti Némethová
ENVIRONMENTÁLNE LIMITY A POTENCIÁL ROZVOJA OKRESU KOMÁRNO NA BÁZE EURÓPSKYCH FONDOV
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Nízlová
Návrh rozvoja cestovného ruchu, a jeho stratégia v regióne Vrábľov.
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Adriana Očovanová
Návrh rozvoja Novohradského regiónu s maximálnym využitím jeho potenciálnych surovinových zdrojov.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marcel Paukeje
Súčasné podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu v Nitrianskom regióne a návrh na ich optimalizáciu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Petrík
"Návrh rozvoja cestovného ruchu v regióne Nitra". ("The proposal of tourism development in the region Nitra".)
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sandra Pikusová
Návrh čistenia odpadových vôd v obciach pre ktoré zabezpečuje dodávku pitnej vody spoločnosť TAVOS.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Pleva
Analýza potenciálu vidieckeho turizmu v okrese Nitra a návrh rozvojového programu.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Polák
Možnosti využitia archeologických nálezov v okrese Nitra pre rozvoj cestovného ruchu.
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Rejdovianová
Zhodnotenie súčasného stavu a stratégia rozvoja cestovného ruchu na Horehroní.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Diana Repíková
Udržateľný rozvoj a využitie Európskych fondov.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jaroslava Rišková
Spoločné programy obcí zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia (Pilotné územie povodia Ondavka)
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Rusnák
Možnosti ekonomického rozvoja regiónu Veľký Krtíš na báze málo využívaných pôd
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dominika Sílešová
Zhodnotenie územného plánu rozvoja obce Krušovce a návrh na jeho úpravu.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Soňa Skalická
Rozsah území regiónu Zlaté Moravce dotknutých rôznymi obmedzeniami z hľadiska legislatívy SR a EÚ.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Stolárik
Návrh rozvoja cestovného ruchu a jeho stratégia v regióne Martin
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Szulányi
The policy of renewable energy sources use in the European Union and potential for using in Slovak republic.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Štítny
Vplyv globalizácie na trvalé využívanie vodných zdrojov v regióne Senica
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Štofková
Súčasné využitie termálnych zdrojov Slovenska pre cestovný ruch a návrh optimalizácie jeho rozvoja
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hana Uhnáková
Ekologické poľnohospodárstvo a jeho význam pri ochrane Malých Kozmáloviec pred záplavami prívalovými dažďami
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Vargová
Zhodnotenie územného plánu rozvoja obce Dolné Lefantovce a návrh na jeho úpravu.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná