Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza finančných zdrojov z hľadiska veľkosti samosprávnych útvarov.
Autor: Ing. Radoslava Gregušková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza finančných zdrojov z hľadiska veľkosti samosprávnych útvarov.
Abstrakt:Financovanie a hospodárenie samospráv je dôležitou oblasťou fungovania verejnej správy, ktorá do určitej miery ovplyvňuje kvalitu života všetkých obyvateľov. Decentralizácia bola dôležitým krokom, ktorým sa preniesli mnohé rozhodovacie právomoci na miestnu a regionálnu úroveň, čo umožňuje riešiť špecifické problémy jednotlivých obcí, miest a regiónov a umožňuje občanom vo vyššej miere ovplyvňovať rozvoj a napredovanie obcí, v ktorých žijú. Diplomová práca rieši závislosť finančných zdrojov od veľkosti samosprávnych útvarov. Napriek zrovnoprávneným kompetenciám všetkých obcí na Slovensku, sú možnosti využívania finančných prostriedkov rozdielne a menšie obce majú z dôvodu vysokých nákladov na zabezpečenie prevádzky obecného úradu obmedzenejšie možnosti v porovnaní s väčšími obcami. Náklady na plánovanie, manažment a kontrolu tvoria v najmenšej obci až 46,3 % z bežných výdavkov, pričom v najväčšej sledovanej obci na túto oblasť postačuje 13,6 % bežných výdavkov. Samosprávy potrebujú kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú svoju prácu vykonávať dôkladne a systematicky.
Kľúčové slová:rozpočet, Finančné zdroje, miestna samospráva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene