Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rozsah území regiónu Zlaté Moravce dotknutých rôznymi obmedzeniami z hľadiska legislatívy SR a EÚ.
Autor: Ing. Soňa Skalická
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. et prof. Ing. Milan Demo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rozsah území regiónu Zlaté Moravce dotknutých rôznymi obmedzeniami z hľadiska legislatívy SR a EÚ.
Abstrakt:Slovensko patrí svojimi prírodnými hodnotami k najbohatším krajinám Európy. Svedčí o tom jeho geografická poloha, rôznorodosť geomorfologických, pôdnych, hydrologických, ale aj klimatických pomerov. K vysokej hodnote prispieva aj rozmanitosť druhov a biotopov. Úbytok týchto druhov a biotopov je celosvetový problém, ktorý neobišiel ani Slovensko. Preto Slovensko zriadilo a stále zriaďuje územia, ktorý by zabezpečili zachovanie týchto druhov. Slovensko, podobne ako iné krajiny, buduje sieť chránených území podľa vlastných kritérií, národnej legislatívy a tiež legislatívy EÚ. Vláda v súlade s environmentálnym právom EÚ a medzinárodnými dohovormi považuje starostlivosť o životné prostredie za rozhodujúci nástroj zabezpečovania trvalo udržateľného rozvoja. Prvá časť tejto práce je tvorená pohľadom na súčasný stav riešenej problematiky a je založená na teoretickej báze. Vlastná práca analyzuje rozsah územia regiónu Zlaté Moravce, ako aj legislatívny rámec SR a EÚ, ktorý sa dotýka skúmaných území.
Kľúčové slová:druhy, biotopy, ochrana prírody, chránené územia, legislatíva SR, legislatíva EÚ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene