Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie územného plánu rozvoja obce Dolné Obdokovce a návrh na jeho úpravu.
Autor: Ing. Michaela Gyepesová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Mgr. Ing. Monika Rebeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie územného plánu rozvoja obce Dolné Obdokovce a návrh na jeho úpravu.
Abstrakt:Práca je zameraná na analýzu a hodnotenie možností rozvoja obce Dolné Obdokovce, pri čom hlavným zdrojom čerpania údajov je územný plán rozvoja. Na za čiatku je popis obce Dolné Obdokovce, jej historický vývoj a základné fakty o nej. V hlavnej časti práce sa nachádza zhodnotenie oblasti územného plánu, kde sú najprv popísané rozdiely medzi územným plánom a skuto čným stavom a ďalej sa nachádzajú SWOT analýzy jednotlivých návrhov na zlepšenie stavu v obci. Na konci je porovnanie skutkového stavu s cie ľmi územného plánu a návrh možností jeho vylepšenia. Pre obec je totiž nevyhnutné, aby mala primerane vypracovaný územný plán rozvoja s reálnymi cie ľmi a postupmi, ktoré zaru čia jej pozitívny rozvoj z hľadiska ekologického, územného, či kultúrneho.
Kľúčové slová:územie, plán, Dolné Obdokovce, zhodnotenie, návrh

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene