Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu z pohľadu udržateľného rozvoja regiónu Topoľčany a návrh na zvýšenie zamestnanosti v regióne.
Autor: Ing. Marek Košťál
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. et prof. Ing. Milan Demo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu z pohľadu udržateľného rozvoja regiónu Topoľčany a návrh na zvýšenie zamestnanosti v regióne.
Abstrakt:Diplomová práca pojednáva o využívaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu v regióne Topoľčany. Súčasťou predkladanej práce je stručná charakteristika regiónu, ako aj zhodnotenie trendov a zmien v poľnohospodárskej produkcii. Cieľom práce je posúdenie súčasného využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu a predstavenie návrhov na dosiahnutie zlepšenia vo využívaní pôd regiónu. Prínosom tejto práce sú konkrétne opatrenia na zlepšenie v súčasnom hospodárení na pôdnom fonde, a to zavedením zmien v legislatíve, subvencovaním, aktivitami samosprávy, využitím verejno-súkromného partnerstva, zavedením programov pre malých producentov potravín z regiónu a posilňovaním ich vzájomných väzieb. To sa prejaví v lepšej udržateľnosti rozvoja regiónu, zvýšení pestrosti produkcie, zlepšení produkčnej a ekonomickej konkurencieschopnosti na lokálnom trhu s potravinami a v zvýšení potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti regiónu. Zámerom týchto zmien je vytvorenie celkového prostredia na zvýšenie zamestnanosti v lokálnom sektore poľnohospodárstva.
Kľúčové slová:poľnohospodársky pôdny fond, udržateľný rozvoj, poľnohospodárska produkcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene