Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Topoľčany.
Autor: Ing. Monika Bobulová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Ing. Barbora Babjaková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Topoľčany.
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom stratégie rozvoja cestovného ruchu v okrese Topoľčany. Táto stratégia je založená na analýze súčasného stavu cestovného ruchu v danej oblasti a tiež je jej zámerom objaviť skrytý potenciál okresu pre rozvoj cestovného ruchu. Teoretická časť práce obsahuje definíciu pojmu cestovný ruch, sú tu opísané aj pojmy primárna a sekundárna ponuka cestovného ruchu. Ďalší pojem, ktoré je v teoretickej časti práce definované je produkt cestovného ruchu a je tu opísaná aj klasifikácia cestovného ruchu. Veľká časť teoretickej časti práce opisuje politiku v oblasti cestovného ruchu na rôznych úrovniach. Praktická časť práce sa zaoberá opisom vymedzeného územia a jeho potenciálom pre realizáciu cestovného ruchu z hľadiska primárnej aj sekundárnej ponuky. Na základe zistených teoretických poznatkov je vypracovaná ich analýza. Ako výsledok tejto analýzy je vytvorená samotná stratégia.
Kľúčové slová:cieľ, vízia, stratégia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene