Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Enviromentálne limity a potenciálny rozvoj obce Rastislavice z Euroópskych fondov.
Autor: Ing. Rudolf Kováč
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Ing. Monika Bumbalová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Environmental limits and potential development of the village Rastislavice based on the European funds.
Abstrakt:This work deals with the analysis of the current situation of the human resource potential, economical environment and the natural environment in the village Rastislavice, evaluation potential of development of the village while keeping in mind the natural environment via environmental limits. To reach the set goal we have used the opportunity to study the available literature , conversations with the village governance, internet resources, papers and processing of the basic characteristics of the region and village because they are strongly connected. The work also deals with the evaluation of the current situation of using of the development potential of the village and SWOT analysis of the current situation of the usage of the development potential of the village. Based on the results of the analysis we evaluated key disparities, main factors of development of the village and we defined the development strategy. The work is divided to two parts. In the first part we were dealing with the current situation of the issue at hand. We defined the concepts of region, village and also the concept of environmental limits. We also described the potential of the human resources, economic and natural environment in present. In the second part we have defined specific opportunities and strengths of the development potential of the village and in the end we defined the strategy and also projects which will help the most in the development of the village Rastislavice.
Kľúčové slová:development potential, disparities, opportunities, SWOT analysis

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene