Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie územného plánu rozvoja obce Krušovce a návrh na jeho úpravu.
Autor: Ing. Dominika Sílešová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie územného plánu rozvoja obce Krušovce a návrh na jeho úpravu.
Abstrakt:V práci sa hodnotí aktuálny stav rozvoja územného plánu obce Krušovce. Súčasťou je návrh riešenia na jeho úpravu. Pre posúdenie súčasného stavu sme urobili SWOT analýzu územného plánu a jeho konkrétnych častí, ako aj analýzu priestorového využitia v obci Krušovce. V prvej časti práce sme sa zaoberali súčasným stavom riešenej problematiky. Vymedzili sme pojmy územný plán, územný plán obce, územné plánovanie a to tak, že sme využili štúdium dostupnej literatúry a internetových zdrojov. V druhej časti sme sa už konkrétne venovali týmto častiam územného plánu: demografii obce, doprave, priemyslu a podnikateľským aktivitám obce Krušovce.
Kľúčové slová:územie, obec, plán, demografia, doprava, podnikanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene