Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku, problémy s ich využívaním. The problems of renewable energy sources use in the European Union and in Slovak republic.
Autor: Ing. Vladimír Desák
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Mgr. Ing. Monika Rebeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku, problémy s ich využívaním. The problems of renewable energy sources use in the European Union and in Slovak republic.
Abstrakt:Ľudstvo bolo závislé od energie od nepamäti, no v poslednej dobe sa potreba energie a jej efektívne a k Zemi šetrné využívanie ukazuje ako jedna z najdôležitejších výziev hlavne v kontexte s hrozbou globálneho otepľovania. Dopyt po energii následkom zvyšovania populácie a nárastu kvality života obyvateľov Zeme, globálne hrozby súvisiace s bojom o zdroje medzi jednotlivými krajinami a iné aspekty nám ukazujú potrebu využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktorá je nespochybniteľná. V tejto práci je snaha poukázať na odvrátené stránky využívania OZE, sú tu spomenuté konkrétne dôvody, prečo sa OZE nevyužívajú v širšej miere, resp. čo bráni ich rozsiahlejšiemu využívaniu. Prvá časť sa venuje prehľadu súčasného stavu danej problematiky, v akej miere sa využívajú neobnoviteľné a v akej miere obnoviteľné zdroje energie na Slovensku a v Európe, bariéry, potenciál využívania OZE a v hlavnej časti práce sú popísané a obšírnejšie rozoberané konkrétne problémy jednotlivých obnoviteľných zdrojov energie. V práci je spomenutý najvýznamnejší problém súvisiaci s OZE a to je akumulácia energie. Záverečná časť práce je venovaná možnostiam riešenia daných problémov a sumarizácii problematiky OZE.
Kľúčové slová:problémy súvisiace s obnoviteľnými zdrojmi energie, energia, obnoviteľné zdroje energie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene