Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Environmental limits and district Snina potential development based on the European funds. Environmentálne limity a potenciál rozvoja okresu Snina na báze Európskych fondov
Autor: Ing. Michal Kohut
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Environmental limits and district Snina potential development based on the European funds. Environmentálne limity a potenciál rozvoja okresu Snina na báze Európskych fondov
Abstrakt:Abstrakt Hlavným cieľom práce je identifikovať environmentálne riziká v okrese Snina a stanoviť, ktoré lokality v rámci daného okresu sú environmentálne zaťažené. Práca sa sústreďuje na riešenie problematiky environmentálnych limitov a potenciálu rozvoja daného okresu na báze európskych fondov. Teoretická časť práce charakterizuje pojem a význam životného prostredia, región a potenciál rozvoja regiónu, ako aj environmentálne limity. Praktická časť práce analyzuje okres Snina s cieľom vytypovania lokalít, ktoré sú environmentálne zaťažené. Súčasťou práce je aj SWOT analýza životného prostredia s dôrazom na chránené a rizikové územia v danom okrese. Výsledky práce poukazujú na viaceré rizikové lokality, ktoré sa podpisujú pod znečisťovanie životného prostredia v okrese Snina a v ktorých sa môže uplatniť využitie európskych fondov v rámci rozvoja daného regiónu.
Kľúčové slová:potenciál regiónu, enviromentálne limity, životné prostredie, rozvoj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene