Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh rozvoja cestovného ruchu a jeho stratégia v regióne Martin
Autor: Ing. Vladimír Stolárik
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Húska, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh rozvoja cestovného ruchu a jeho stratégia v regióne Martin
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá stratégiou rozvoja CR v okrese Martin, ktorý je známy hlavne zimnou a letnou turistikou, krásnou prírodou Malej, Veľkej Fatry. Práca nám ponúka množstvo informácií z analýzy vnútorného prostredia, celoročných aktivít, stravovacích ubytovacích zariadení cestovného ruchu, porovnania návštevnosti okresu Martin s inými okresmi v Žilinskom kraji. Konkrétne informácie a materiály sme získali štúdiom odbornej literatúry, terénnym prieskumom, návštevou kompetentných organizácií, riadeným rozhovorom s pracovníkmi zodpovednými za rozvoj cestovného ruchu v regióne, dotazníkovým prieskumom, ktorí bol zameraný na celoročné aktivity sme chceli zistiť aktuálnu situáciu cestovného ruchu v okrese. Terénnym prieskumom sme zistili, že okres Martin disponuje obrovským prírodným a kultúrno-historickým potenciálom, ktorý by potreboval väčšiu informovanosť a propagáciu. Dotazníkovým prieskumom sme dospeli k tomu, že motív návštevy turistov je hlavne letná a zimná turistika. V zime a v lete navštevujú najradšej Martinské hole. Ďalej z dotazníku vyplynulo, že turisti vôbec nepoznajú cyklistické trasy. Nevýhody nedostatkov CR vidia turisti hlavne v tom, že je tam zlé dopravné spojenie a treba sa zamerať na komplexnosť služieb, čo nám potvrdili aj riadené rozhovory s kompetentnými pracovníkmi z oblasti cestovného ruchu. V práci sme sa však viac venovali letnej turistike a cykloturistike ako turistike v zime. V práci sú vypracované silné, slabé stránky rozvoja cestovného ruchu s poukázaním na jeho príležitosti a ohrozenia v rámci SWOT analýzy, na základe ktorých sú vyvodené problémy a opatrenia ich riešenia. Metódou strom problémov sme si určili príčiny a následky kľúčových problémov a metódou strom cieľov sme zistili priority a opatrenia pre ďalší rozvoj cestovného ruchu. Konkrétne návrhy na riešenie 3 kľúčových problémov sme spracovali vo forme 10 projektov. Podrobne sme rozpísali 1 projekt vo forme akčného plánu, ktorý obsahuje plán základných činností ako dosiahnuť stanovené ciele.
Kľúčové slová:stratégia rozvoja cestovného ruchu, dotazníkový prieskum, letná turistika, zimná turistika, cykloturistika, akčný plán rozvoja cestovného ruchu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene