Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh rozvoja cestovného ruchu a jeho stratégia v okrese Nové Zámky.
Autor: Ing. Daniela Bóžiková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Húska, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh rozvoja cestovného ruchu a jeho stratégia v okrese Nové Zámky.
Abstrakt:Abstrakt BÓŽIKOVÁ, Daniela. Návrh rozvoja cestovného ruchu a jeho stratégia v okrese Nové Zámky. Diplomová práca. Nitra: Slovenská poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Školiteľ: prof. Ing. Dušan Húska, PhD. Nitra: SPU, 2013 Cieľom diplomovej práce je návrh rozvoja cestovného ruchu a jeho stratégia v okrese Nové Zámky. Teoretická časť práce prináša bližšie špecifikované pojmy riešenej problematiky. Metodická časť zahŕňa postupy práce a metódy uplatnené pri analytickej a návrhovej časti. Výsledky priniesli zistenie, že okres Nové Zámky má vhodné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu, no túto možnosť naplno nevyužíva. V oblasti dopytu po cestovnom ruchu zaostáva hlavne mesto Nové Zámky. Jednotlivé analýzy práce tvoria východisko pre stanovenie vhodnej stratégie a návrhov pomocou opatrení i aktivít v riešenej lokalite. Zvolená stratégia rozvoja územia prinesie aktívnu propagáciu, dopyt po cestovnom ruchu v meste Nové Zámky a vysokú úroveň a kvalitu poskytovaných služieb v zariadeniach cestovného ruchu. Návrhová časť predstavuje riešenie pre vytýčené problémy okresu a možno ju aplikovať aj do skutočného života. Výsledkom tejto aplikácie bude rozvoj cestovného ruchu, zvýšenie dopytu po cestovnom ruchu v oblasti a povedomie ľudí o okrese Nové Zámky.
Kľúčové slová:rozvoj cestovného ruchu, stratégia rozvoja cestovného ruchu, dopyt po cestovnom ruchu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene