Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identification number: 1420
University e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Department of Public Administration (FESRD)
External colleague - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering (SUA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of present situation and the strategy of tourism development in Horehron
Written by (author): Ing. Lucia Rejdovianová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie súčasného stavu a stratégia rozvoja cestovného ruchu na Horehroní.
Summary:Predmetom práce je rozvoj cestovného ruchu v oblasti mikroregiónu Horehron s bližším zameraním na obec Telgárt, ktorá je jeho súčasťou. Obec Telgárt leží v srdci Stredného Slovenska, a jej okolitá príroda je jedinečná. Svedčí o tom aj to, že v chotári Telgártu sa nachádzajú tri národné parky. V záverečnej práci je zhodnotená primárna a sekundárna ponuka ako obce Telgárt, tak aj celého mikroregiónu Horehron. Taktiež bola vypracovaná SWOT analýza z hľadiska cestovného ruchu. Kľúčovou časťou bola analýza miestneho obyvateľstva, v obci Telgárt, ktorej hlavným cieľom bolo priblížiť do akej miery by boli občania ochotní spolupracovať na rozvoji CR v ich obci. Na základe ich poznatkov a názorov bolo možné bližšie sa priblížiť k problémom, ktoré zapríčiňujú stagnáciu rozvoja cestovného ruchu v obci. Záverečná časť bola venovaná návrhom na riešenie tejto problematiky, čo vyplývalo zo spomínanej analýzy obyvateľstva. Základnými bodmi týchto návrhov bolo zvýšenie informovanosti o možnostiach trávenia voľného času v obci a okolí, možnosť výstavby lanovky na Kráľovu hoľu alebo tiež zvýšiť úroveň poskytovaných služieb v obci.
Key words:rozvoj cestovného ruchu, mirkroregión Horehron, obec Telgárt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited