Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:"Návrh rozvoja cestovného ruchu v regióne Nitra". ("The proposal of tourism development in the region Nitra".)
Autor: Ing. Andrej Petrík
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Ing. Marián Hamada, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:"Návrh rozvoja cestovného ruchu v regióne Nitra". ("The proposal of tourism development in the region Nitra".)
Abstrakt:Cieľom práce je navrhnúť možnosti rozvoja regiónu Nitra v oblasti cestovného ruchu. Po časti získavania informácií nasledovala všeobecná charakteristika Nitrianskeho kraja a okresu Nitra. Po nej časť, kde sme zhodnotili Nitriansky kraj a okres Nitra z pohľadu cestovného ruchu. Významom tejto diplomovej práce je prispieť návrhmi do rozvoja turizmu regiónu Nitra. Možnosti cestovného ruchu v regióne nie sú maximálne využívané. Chceme upozorniť na problémové body týkajúce sa cestovného ruchu v Nitre a odporučiť alternatívy ich riešenia. Jednou z možných alternatív na rozvinutie cestovného ruchu v regióne je vytvorenie náučného chodníka. V práci sa venujeme konkrétnemu návrhu náučného chodníka pre mesto Nitra. V práci sme zužitkovali vedomosti nadobudnuté počas štúdia v oblasti cestovného ruchu. Uskutočnením odporúčaných variant rozvoja turizmu by sa zlepšila ponuka v oblasti cestovného ruchu v tomto území, zvýšila by sa atraktivita regiónu a prispelo by to tiež zvýšeniu zamestnanosti.
Kľúčové slová:cestovný ruch, región Nitra, rozvoj cestovného ruchu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene