Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh rozvoja cestovného ruchu, a jeho stratégia v regióne Vrábľov.
Autor: Ing. Katarína Nízlová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Húska, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh rozvoja cestovného ruchu, a jeho stratégia v regióne Vrábľov.
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zistiť, aký potenciál má región Vrábľov v oblasti cestovného ruchu a následne navrhnúť možnosti jeho rozvoja. V prvej časti sme sa oboznámili zo základnými pojmami súvisiacich s cestovným ruchom . Charakterizovali sme vývoj cestovného ruchu, ako sa aplikuje politika cestovného ruchu a jej jednotlivé nástroje. Na základe národných, strategických dokumentov a zákonov týkajúcich sa CR sme získali rozhľad o podpore CR na miestnej, regionálne a národnej úrovni. Súčasťou kapitoly je aj podpora a financovanie cestovného ruchu z Európskej únie. Pozornosť sme venovali jednotlivým fondom a operačným programom určeným na podporu cestovného ruchu z Európskej únie. V druhej časti sme sa charakterizovali územie regiónu Vrábľov. Analyzovali sme primárnu a sekundárnu ponuku CR v skúmanom regióne. Na základe získaných informácií sme zostavili SWOT analýzu a určili sme ťažiskové problémy. Problémy sme následne preklopili do stromu cieľov a navrhli sme akčný plán pre región. V závere sme odporučili návrhy na riešenie situácie v oblasti cestovného ruchu v regióne.
Kľúčové slová:cestovný ruch, podpora cestovného ruchu , rozvoj cestovného ruchu , primárna ponuka, sekundárna ponuka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene