Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zhodnotenie územného plánu rozvoja obce Dolné Lefantovce a návrh na jeho úpravu.
Autor: Ing. Andrea Vargová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Ing. Kristína Mandalová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie územného plánu rozvoja obce Dolné Lefantovce a návrh na jeho úpravu.
Abstrakt:Bakalárska práca pojednáva o zhodnotení územného plánu rozvoja obce Dolné Lefantovce. Práca sa zameriava na pozitívne a negatívne stránky z pohľadu súčasného rozvoja a navrhnutie úpravy, ktorá by sa predovšetkým sústreďovala na pozitívny rozvoj obce a zamestnanosť v nej. Východiskom práce je vypracovanie SWOT analýzy, ktorá sa týka výlučne oblasti technickej a sociálnej infraštruktúry. Na základe tejto SWOT analýzy sú zistené silné a slabé stránky sledovanej obce a určené ohrozenia a príležitosti. Spracovanie práce zabezpečilo nadobudnutie množstva informácií o súčasnom rozvoji obce. V závere je bakalárska práca doplnená zistenými výsledkami a poznatkami, stručnými návrhmi a odporúčaniami, ktoré by mali priniesť jej zlepšenie v budúcnosti.
Kľúčové slová:plán, rozvoj, SWOT analýza, územie, zamestnanosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene