Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv rôznych spôsobov výsadby energetickej dreviny rodu Salix odrôd Tora a Inger, v prvom a druhom zberovom cykle, na zakorenenosť a vybrané produkčné ukazovatele
Autor: Ing. Matúš Gajdoš
Pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Húska, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv rôznych spôsobov výsadby energetickej dreviny rodu Salix odrôd Tora a Inger, v prvom a druhom zberovom cykle, na zakorenenosť a vybrané produkčné ukazovatele
Abstrakt:Diplomová práca rieši problematiku vplyvu rôznych spôsobov výsadby energetickej dreviny rodu Salix, konkrétne jej odrôd -- Tora a Inger. Obe odrody boli vyšlachtené vo Švédsku a sú vysadené na výskumnom stanovišti v Kolíňanoch. Odroda Tora bola vysadená v máji roku 2013, teda ide o prvý vegetačný rok v prvom trojročnom zberovom cykle. Táto odroda bola vysadená štyrmi rôznymi spôsobmi výsadby. Na odrode Tora sme sledovali nasledovné produkčné ukazovatele: % zakorenenia vysadených odrezkov, počet výhonov na jednom odrezku, dĺžku výhonov, hrúbku výhonov a úrodu biomasy. Odroda Inger bola vysadená v roku 2009, v tomto prípade ide o prvý vegetačný rok v druhom trojročnom zberovom cykle. Táto odroda bola vysadená tromi rozličnými spôsobmi výsadby. U tejto odrody sme sledovali tieto produkčné ukazovatele : počet výhonov, dĺžku výhonov, hrúbku výhonov a úrodu biomasy. Ako najvhodnejší,sme v tejto práci z hľadiska nami zvolených ukazovateľov u odrody zvolili tretí spôsob výsadby u odrody Tora na základe dosiahnutých rastových hodnôt. U odrody Inger v jej prvom roku druhého trojročného zberového cyklu sme na základe získaných údajov ako najvhodnejší a potencionálne použiteľný v praxi zvolili prvý spôsob výsadby.
Kľúčové slová:produkčné ukazovatele, spôsoby výsadby, rýchlorastúca drevina

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene