Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Regionálny cestovný ruch z pohľadu EU, problémy a potenciál jeho rozvoja v nitrianskom regióne.
Autor: Ing. Zuzana Hladičeková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Húska, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Regionálny cestovný ruch z pohľadu EU, problémy a potenciál jeho rozvoja v nitrianskom regióne.
Abstrakt:Diplomová práca sa zameriava na regionálny cestovný ruch z pohľadu EU a tiež na problémy a potenciál jeho rozvoja v Nitrianskom regióne. Výsledkom práce budú vedomosti a informácie o najzaujímavejších turistických oblastiach regiónu a tiež poznatky o kultúrno-historických a prírodných pamiatkach nachádzajúcich sa v danom regióne. Objektom skúmania diplomovej práce sú ciele Európskej únie v oblasti cestovného ruchu, podpora infraštruktúry a služieb súvisiacich s cestovným ruchom a úloha inovácií, podpora malých a stredných podnikov, informačné technológie a ľudský kapitál ako nástroje pre rozvoj CR. Teoretická časť práce zahŕňa odbornú bibliografiu a tiež využité zdroje. Cieľom diplomovej práce je zistiť, ktoré turistické oblasti sú v danom regióne najnavštevovanejšie, zistiť úroveň spokojnosti turistov so službami a turistickými atrakciami v Nitrianskom regióne. Okrem týchto skutočností sme sa snažili aj spozorovať podnety ľudí pre možnosti rozvoja cestovného ruchu v danom regióne. Praktická časť diplomovej práce zahŕňa všeobecnú charakteristiku regiónu, informácie o prírodných zaujímavostiach, kultúrno-historických pamiatkach a organizovaných podujatiach regiónu a tiež prehľad ubytovacích služieb regiónu. Popri tom obsahuje praktická časť diplomovej práce aj dva prieskumy, predmetom ktorých bolo zistiť názor obyvateľov na Cestovný ruch v Nitrianskom regióne. V prvom prieskume som sa zamerala na občanov žijúcich mimo Nitrianskeho regiónu a pri druhom prieskume som zisťovala informácie od obyvateľov žijúcich v Nitrianskom regióne. Ďalšou častou prieskumu je tiež SWOT analýza Nitrianskeho regiónu zostavená na základe kritérií a hodnotení danej oblasti návštevníkmi a na základe zistených skutočností z prieskumov uskutočnených na obyvateľoch regiónu.
Kľúčové slová:rozvoj cestovného ruchu, Nitriansky región, regionálny cestovný ruch

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene