Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Regionálny cestovný ruch z pohľadu EU, problémy a potenciál jeho rozvoja v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Autor: Ing. Veronika Kucková
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Húska, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Regionálny cestovný ruch z pohľadu EU, problémy a potenciál jeho rozvoja v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Abstrakt:V predloženej diplomovej práci sme sa zaoberali témou "Regionálny cestovný ruch z pohľadu EÚ, problémy a potenciál jeho rozvoja v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja." Cestovný ruch je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví, ktoré zahŕňa súbor činností zameraných na cestovanie a následný pobyt a služby s tým spojené. Diplomová práca sa zaoberala kultúrno-poznávacím cestovným ruchom zameraným na sakrálne a kultúrno-historické pamiatky v oblasti NSK. Popísané sú problémy rozvoja a potenciál tohto druhu CR na Slovensku so špecifikáciou na Nitriansky kraj, ako aj popis regiónu, regionálneho rozvoja a politiky Slovenska i Európskej únie tejto oblasti. Práca ďalej popisuje a približuje doterajší rozvoj tohto špecifického odvetvia CR a pamiatky ktoré sa v oblasti nachádzajú. Vytvorená je SWOT analýza kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu a jeho potenciálu v samosprávnom kraji, ako aj vybraný popis najzaujímavejších pamiatok, ktoré by si zaslúžili pozornosť. Na dosiahnutie rozvoja turizmu v kraji bol vytvorený itinerár cesty po Nitrianskom kraji, ktorý by sa mohol stať súčasťou ponuky cestovných kancelárií a tým zvýšiť návštevnosť týchto významných pamätihodností. V kraji je v tomto období obmedzená ponuka produktov tohto typu, no počet turistov ktorý majú záujem o poznávanie a vzdelávanie sa v oblasti kultúrneho dedičstva rastie a preto by bolo vhodné využiť tento potenciál ktorým kraj disponuje v jeho prospech.
Kľúčové slová:cestovný ruch, Nitriansky samosprávny kraj, regionálny rozvoj, sakrálne pamiatky, kultúrno-historické pamiatky, Európska Únia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene