Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Identifikačné číslo: 1420
Univerzitný e-mail: huska [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Externý spolupracovník - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (SPU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rozvoj obce Plešivec na základe optimalizácie životných podmienok jeho obyvateľov.
Autor: Ing. Gabriel Krokovai
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent:Ing. Eva Ďurčanská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rozvoj obce Plešivec na základe optimalizácie životných podmienok jeho obyvateľov.
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá súčasným stavom životných podmienok obyvateľov obce Plešivec a návrhmi na optimalizáciu a zvýšenie životných podmienok. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Nevyhnutnou potrebou každého človeka je priaznivé prostredie, ktoré mu umožňuje zdravý a plnohodnotný život. Obec musí využívať svoj potenciál, prednosti a silné stránky, aby využil ponúkajúce sa príležitosti vo svoj prospech, a naopak musí eliminovať svoje slabé stránky, aby predišiel hrozbám. Samospráva, ak má efektívne fungovať a zabezpečovať svoje úlohy, je potrebné jej vytvoriť dostatočný priestor na realizáciu, zabezpečiť dostatočné prostriedky a odborné personálne obsadenie. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce, podieľa sa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sú uvedené základné charakteristiky životných podmienok na úrovni Európskej únie a Slovenskej republiky. Praktická časť sa venuje charakteristike, dejinám, súčasnému a budúcemu stavu v obci Plešivec. Záver práce predkladá vyhodnotenie dotazníka na základe názorov obyvateľov so spokojnosťou života v mieste bydliska a návrhy na zlepšenie životných podmienok v obci.
Kľúčové slová:Obec Plešivec, návrhy, životné podmienky, Európska únia, Slovenská republika, rozvoj obce

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene